Флагове в Keyboard Indicator в Ubuntu 10.04

Ubuntu

В Ubuntu при смяна на език по подразбиране в индикаторът ви се показват буквените означения на текущия език. Например в моя случай имам два езика – български и английски и в горният панел в индикаторът се показват BGR и USA. В следващите стъпки ще ви покажа как да смените буквените индикатори с съответните флагове.

Първо може да изтеглите долните флагове, за предпочитане е да са в *.svg формат. Тоест, след като ги изтеглите трябва да ги преименувате съответно:
bg.svg

и
us.svg

След като сте свалили ( на десктопа примерно ) и преименували двата флага можем да продължим.
Със следващите редове ще преместим вече изтеглените и преименувани флага в /usr/share/pixmaps директория. Ако файловете ви се намират на Desktop-а, това ще стане по следния начин:

metodiew@metodiew:~$ cd Desktop/
metodiew@metodiew:~$ sudo mv -i bg.svg /usr/share/pixmaps
metodiew@metodiew:~$ sudo mv -i us.svg /usr/share/pixmaps

Ако всичко до тук е минало успешно остава да нагласим Keyboard Indicator-а да показва флаговете. За целта ще използваме Configuration Editor-а, който се намира в Applications –> System Tools –> Configuration Editor. Ако го няма там, ще трябва да си го добавите: System –> Preferences –> Main Menu, където в System Tools слагате отметка на Configuration Editor.

Отваряме Configuration Editor-а и след това:
+ desktop
 + gnome
  + peripherals
   + keyboard
    + indicator
     и тук слагаме отметка на showFlags

Затваряме прозореца и във вашия панел има флагове вместо текстовите съкращения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате инсталиран Configuration Editor, то тогава ще трябва да си го изтеглите:

sudo apt-get install gconf-editor gconf2-common gconf2

Може да се използва и Synaptic Package Manager.

* упътването е взето от ubuntuusers-bg.org с малки промени от моя страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.