Кирилизация на Gedit – Ubuntu 10.04

Когато инсталирах моето Ubuntu 10.04, по подразбиране текстовият редактор Gedit не четеше кирилица от текстови файлове написани в Windows-1251 кодировка(encoding). Надявам се това решение да помогне и на други.

Ето начин, по който реших проблема:

В Terminal пишем:

gconf-editor

Трябва да се покаже Configuration Editor прозорец. В него изпълняваме следните стъпки:

apps => gedit-2 => preferences => encodings.

В auto_detected добавяме “WINDOWS-1251” след “UTF-8”.

Сега нашият gedit трябва да разпознава и символи написани на WINDOWS-1251.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.